Топові онлайн-перекладачі з української мови

Необмежені можливості онлайн-сервісів

На просторах всесвітньої мережі Інтернет досить багато онлайн-сервісів, які пропонують здійснити переклад тексту, однак не всі переклади в кінцевому результаті задовольняють користувача. Пропонуємо декілька онлайн-перекладачів, які займають вищі сходинки рейтингу:

Мультітран – онлайн-сервіс, який надає можливість не тільки перекласти слово або словосполучення, а й окремою графою виводить тлумачення зазначених слів. Таким чином, користувач отримує максимальний обсяг інформації з приводу перекладених слів.

Недоліком вказаного перекладача виступає його неможливість перекладати об’ємні тексти, кількість символів для перекладу обмежена. Зазначена проблема стає вагомою перепоною при використані Мультітрану.

До переваг словника можна віднести:

  • широкий спектр мов, які доступні для перекладу, в тому числі і українська;
  • деталізований переклад з тлумаченням слів;
  • можливість доповнення словника більш розповсюдженими термінами (програма автоматично доповнює перелік слів);
  • наявність опції «морфологічний аналіз тексту»;
  • можливість пошуку фразеологізмів в тексті;
  • форум користувачів, за допомогою якого можна з’ясувати незрозумілі моменти або поділитися з іншими користувачами своїми напрацюваннями по роботі з Мультітраном.

Проаналізувавши переваги зазначеного онлайн-сервісу можна з впевненістю сказати, що Мультітран – гарна альтернатива звичайному словнику, він стане в пригоді не тільки студенту або учню школи, а й допоможе здійснити якісний переклад більш професійних текстів.

Мета безкоштовний перекладач, за допомогою якого можна здійснити переклад текстів з української, англійської, французької, німецької та інших мов. Переклад може бути виконаний як звичайного тексту, так і вузькоспеціалізованої спрямованості.

Особливістю зазначеного сервісу виступає наявність віртуальної клавіатури, спеціалізованих словників з широкомасштабним запасом термінів, транслітерації та можливості перевірки орфографічних помилок. Не дивлячись на те, що онлайн-сервіс під час перекладу автоматично перевіряє текст на наявність помилок, зазначену дію програма дозволяє здійснити і в ручному режимі.

Перекладач Мета досить зручний в використанні, адже для досягнення максимально правильного перекладу користувач самостійно обирає тему перекладу, а також має змогу працювати з необмеженою кількістю символів.

Наявність віртуальної клавіатури має певні переваги: юзер при необхідності може ввести ті символи, які відсутні на стаціонарній клавіатурі.

Опція транслітерації дозволяє перевести текст в трансліт.

Worldlingo – онлайн-перекладач, база якого налічує понад 32 мови. Головною місією сервісу виступає переклад текстів та завантажених документів, однак програма висуває обмеження в символах – їх максимальна кількість не повинна перевищувати 1000 одиниць.

Перевагою програми виступає можливість здійснення перекладу тексту електронної пошти. Для використання зазначеної опції необхідно лише ввести відправника, адресата, обрати тематику тексту та ввести його, після чого перекладений лист сам переадресується.

Використовувати онлайн-перекладачі досить зручно, перелічені вище програми дозволяють економити час та якісно здійснювати переклад зазначеного тексту.

Особливості машинного перекладу

Машинний переклад – автоматизована дія програми щодо перетворення тексту з однієї мови на еквівалентний текст іншої мови.

Якість машинного перекладу залежить від кількості та наповненості словників, об’єму заданої для перекладу інформації, а також від ефективності програмного забезпечення.

Сучасні апаратні та програмні засоби мають змогу використовувати масштабні по обсягу словники, що робить переклади більш якісні та чіткі, а можливість завантаження вузькоспеціалізованих словників дозволяє розшити інтервал опцій.

Однак машинний переклад також може допускати помилки, тому користувач пильно повинен слідкувати за перекладеним текстом та обирати тільки перевірені часом онлайн-перекладачі.


Коментарі:
Більше новин по темі: