Сучасна, інклюзивна та адекватна ринку праці: Як у Чернівцях за кошти ЄС розвивають спеціальну освіту

Право на якісну освіту має кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення. Діти з особливими освітніми потребами потребують не лише визнання своїх прав, інтересів, потреб, а й одержання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності. Останнє є справжнім індикатором успішності розвитку сучасної освіти. Тому важливого значення набуває спроможність окремих закладів освіти забезпечити розвиток і формування фізично та морально здорової особистості дитини-інваліда, гарантувати якісний рівень навчальних досягнень своїх учнів, їх соціально-психологічну реабілітацію для підготовки до повноцінного життя в суспільстві.

Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 для дітей з вадами слуху навесні цього року була перейменована на Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина». Тепер тут будуть навчатися діти зі складними комбінованими порушеннями розвитку: зі зниженим слухом, зором, у поєднанні з ДЦП, у поєднанні з порушеннями опорно-рухового апарату та розладами спектру аутизму.

Сьогодні у закладі почали формувати реабілітаційне відділення, де можна буде надавати соціально-психологічні, корекційно-розвиткові, а також медичні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Тут буде працювати відділення раннього розвитку для консультування батьків, педагогів щодо того, як працювати з такою категорією діток, щоб мінімізувати вплив інвалідності на розвиток кожної дитини. Також при школі працюватиме пансіон для тих дітей, які живуть у віддалених районах Чернівецької області (відстань від закладу до місця проживання складає не менше однієї години руху).

Зазначений перелік послуг вимагає від установи потужної матеріально-технічної бази. Підсиленню цього напрямку сприяла участь закладу в проєкті, що фінансується ЄС через Європейський інструмент сусідства в рамках програми «Румунія-Україна 2014-2020».

«Успіх навчання дітей з особливими освітніми потребами залежить від трьох основних чинників: рання діагностика, вчасно організована психолого-педагогічна корекція і соціалізація, підготовка до вибору майбутньої професії. Саме ці напрямки ми виділили як пріоритетні під час підготовки проєктної заявки. І вже наприкінці 2019 року Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 у партнерстві з Сучавською повітовою радою розпочали реалізацію проєкту. Бюджет для школи склав 63 тисячі євро, включно з 10% співфінансування з обласного бюджету», - прокоментувала директорка НРЦ «Родина» Наталія Ткачук.

Після закінчення школи перед учнями постає проблема вибору професії, яка має велике значення в життєвому самовизначенні. Важливе місце у ієрархії бажань людей є бажання бути самореалізованими та займатися улюбленою справою, яка приноситиме власне задоволення та користь людям. Витримати конкуренцію на ринку праці дуже складно. Особливо, коли учні мають вади психофізичного розвитку, розлади нервової системи, які заважають набувати професійних вмінь та навичок. Тому перед школою постає важливе завдання: озброїти учнів знаннями, вміннями і навичками практичної роботи. Сформувати у дітей життєві прагнення, пов’язані з вибором майбутньої професії.

За сприятливих обставин випускники спеціальної школи здатні опанувати професії, які вимагають здібностей до практичної діяльності. Відтак, трудове навчання та професійне орієнтування учнів з особливими освітніми потребами зумовлює необхідність сучасної матеріальної бази, яка посилить їхні можливості подальшої професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

У рамках проєкту чернівецький центр значно покращив матерально-технічне забезпечення Тепер діти можуть використовувати нове обладнання столярної, швейної та фото-арт майстерень. Також у закладі доукомплетували терапевтичне середовище по системі Марії Монтесорі та сенсорну кімнату, де проводяться корекційні заняття психологом.

Важливим є доукомплектування кабінет музичної ритміки, адже корекція недоліків фізичного й психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами відбувається також засобами музично-ритмічної рухливої діяльності. Для лікувальної фізкультури дообладнали медичний кабінет.

Також в рамках проєкту в закладі вирішили облаштувати інклюзивну кухню, де діти навчатимуться навичкам самообслуговування та готуванню їжі.

Таким чином, реалізація проєкту дозволила розширити коло спеціальностей у навчальному закладі, сприятиме оволодінню новими професійними навичками, формуванню свідомого ставлення до вибору майбутньої професії. Це у перспективі підсилить підготовку учнів до здобуття професій, затребуваних на ринку праці.

Важливим було придбання приладу діагностики слухової функції.

«Ми прекрасно розуміємо, що наша Чернівецька область дещо відстає у плані діагностики слухової функції. Тому в рамках проєкту ми придбали медичне діагностичне обладнання. Сучасні прилади аудіальної місії – аудіометри, дадуть змогу робити діагностику навіть діткам у перші дні народження та визначати чи немає певних відхилень ще до розвитку слухової функції», - зазначила Наталія Ткачук.

Кілька таких перевірок дозволять встановити діагноз і вчасно забезпечити педагогічну корекцію. Для працівників планують організувати навчання про діагностику слуху. До навчань також долучаться медики двох медичних установ області, де також є аудіометри. У такий спосіб тут налагодили й міжвідочу співпрацю – медицина, соціальний захист і освіта, щоб максимально раніше надати допомогу дітям.

Отже, якісні умови навчання та розвитку дітей з інвалідністю, розширення доступу до професійної освіти є чинниками їхньої успішної соціалізації. Звісно, вибір професії молоді з особливими освітніми потребами не є легким. Це щоденна робота педагогів протягом багатьох років як з дітьми, так і з батьками. Але саме на уроках професійного спрямування вони отримують уміння витримувати навантаження та доводити розпочату справу до кінця. Реалізація проєкту є вагомою в масштабах не лише області, а транскордонного регіону.

Ольга ОБЕРШТ, спеціально для БукІнфо (с)
Фото авторки


Коментарі:
Більше новин по темі: