Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік та Звіту про СЕО

ЦІЛКОМ ОФІЦІЙНО /

Замовник: Чернівецька обласна державна адміністрація

58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.. Грушевського,1

Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Програма соціального та економічного розвитку Чернівецької області на 2021 рік охоплює сталий розвиток сільського господарства, провідних галузей промисловості, розвиток туризму та рекреації, просторове планування та розвиток інфраструктури області, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру, охорону навколишнього природного середовища та інше.

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії та Плану заходів на 2021-2023 роки, з визначенням території впливу, терміну і засобів реалізації та орієнтовного обсягу фінансування. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми соціального та економічного розвитку Чернівецької області на 2021 рік. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття, рекреаційні зони та територій з природоохоронним статусом;

а також наслідки для здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, відсутні.

Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації за адресою:

м. Чернівці, вул. Грушевського,1 т, 551752, 553152

е-mail: [email protected]

Строки подання до 15 днів з дня публікації


Коментарі:
Більше новин по темі: