Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки та Звіту про СЕО

ЦІЛКОМ ОФІЦІЙНО /

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту комплексної Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки та Звіту про СЕО

Замовник: Чернівецька обласна державна адміністрація

(Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації).

Характеристика документа державного планування:

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути проєкти (наприклад, інвестиційні проєкти), які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Програма розроблена на виконання Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття, рекреаційні зони та територій з природоохоронним статусом;

а також наслідки для здоров’я населення.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від виконання Програми відсутні.

Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту комплексної Програми розвитку туризму Чернівецької області на 2021-2023 роки подаються до Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1, тел. (0372) 551752, (0372) 553152

е-mail: [email protected], [email protected]

Строк подання зауважень і пропозицій становить до 15 днів з дня публікації.


Коментарі:
Більше новин по темі: