У космосi - щонайменше двадцять подiбних до нашої планет. Деякi з них, ймовiрно, заселенi

  • Наука
  • 4064
  • 0

ВСЕСВІТ / 


У космосi - щонайменше двадцять подiбних до нашої планет. Деякi з них, ймовiрно, заселенi. Про це заявила мiжнародна група дослiдникiв з Корнельського унiверситету (США), проаналiзувавши данi космiчного телескопа NASA "Kepler". А найбiльше на роль "близнючки" Землi пiдходить планета з умовною назвою KOI-7923.01, розташована на вiдстанi не менш як 720 свiтлових рокiв вiд нас, у сузiр'ї Лебедя.

 

Розмiр цiєї планети, як повiдомила керiвник групи Сьюзен Е. Томпсон, майже iдентичний параметрам Землi. Рiк на KOI-7923.01 триває приблизно 400 дiб, температура поверхнi лише трохи нижча, нiж у нас. Тож цiлком iмовiрно, що ця планета заселена.


- Як вiдкривають планети на такiй величезнiй вiдстанi вiд Землi?

 

- У цьому допомагають так званi непрямi методики аналiзу, - пояснює Роман Костик, астрофiзик, член-кореспондент НАН України. - Спочатку астрофiзики шукають зiрку. Планета, що обертається навколо, впливає на неї своєю гравiтацiєю, вiдхиляючи вiд прямолiнiйного руху. За зiркою постiйно стежать, вимiрюють траєкторiю. Також фiксують рiзноманiтнi вiдхилення. Iнтервал, з яким вони вiдбуваються, дорiвнює перiоду обертання планети. Знаючи розмах коливань, визначають i її масу. Пiсля запуску орбiтального телескопа "Kepler" завдяки його знiмкам науковцi виявили вже двi тисячi планет поза межами Сонячної системи. Але лише декiлька десяткiв iз них є потенцiйними двiйниками Землi, адже вони розташовуються у так званiй зонi життя.

 

- Що це означає?

 

- Це вiдстань вiд зiрки, завдяки якiй бодай десь на поверхнi планети чи в її глибинах могла б пiдтримуватися прийнятна для якихось форм життя температура, - каже Михайло Рябов, фахiвець з астробiологiї, старший науковий спiвробiтник Радiоастрономiчного iнституту НАНУ. - А це, за останнiми даними, до мiнус 20 градусiв за Цельсiєм. До речi, восени 2018 року на орбiту Землi запустять потужнiший телескоп "James Webb Space", тож у вчених попереду - новi вiдкриття.

 

Iрина КОНТОРСЬКИХ, газета Експрес


 Купити квартиру в Чернівцях
Більше новин по темі:
Не пропускайте важливих новин!
Увімкніть сповіщення, та отримуйте новини моментально після публікації